Svenska ponnyer

 

En i storlek mindre häst benämns ponny. Indelning i stor häst eller ponny är gjord av människan och därmed konstgjord. I tävlingssammanhang är gränsen mankhöjden är 148 cm. Storleken på ponnyer gör att de passar barn som vill lära sig rida. Vildhästar är i regel mindre i storlek. Naturen har gett dem en ponnystorlek.

 

Svenska ponnyraser
I Sverige finns det två hästraser. Den gamla rasen gotlandsrusset och den betydligt yngre svenska ridponnyn som fortfarande står under utveckling. Numera finns det i Sverige ganska många ponnyraser som härstammar från de brittiska öarna.Svenska ponnyer 3

 

Gotlandsrusset
Gotlandsrusset har, som man kan förstå utav dess namn, sitt ursprung på Gotland. Det är en hästras av ponnytyp. Den kallas även skogsbagge. Gotlandsrusset har funnits på Gotland ända sedan järnåldern. På Lojsta hed strövar de halvvilda gotlandsrussen fritt och lever i stora flockar. Storleksmässigt blir gotlandsrusset omkring 130 cm i mankhöjd. Idag är Gotlandsrusset en populär ridponny för barn. Den används ofta inom ponnytrav.

 

Svenska ridponnyn
Svenska ridponnyn är en ny ras. Omkring 1990 startade den svenska aveln för att skapa en ponnyras som kan konkurrera med de ponnyraser, som är avsedda för ridning, som finns i främst övriga Europa. Den svenska ridponnyrasen är fortfarande under utveckling.

Inom ramen för aveln tillvaratar man svenskfödda ponnyer som korsas med, för ändamålet, importerade korsningsponnyer. Målet med den svenska ridponnyaveln är att få fram hästar som är attraktiva för tävlingsryttare, alltså även för hoppning eller dressyr. Rasen ska lämpa sig för alla grenar inom ridsporten. Det finns en avelsförening och därmed möjlighet att registrera en ponny som Svensk ridponny. Till rasens egenskaper hör att ponnyerna ska ha ett lugnt temperament. De ska vara lätthanterliga så att även barn kan rida dem. Deras rörelsemönster och talang ska vara som de stora hästarnas.